Reflexná samolepka ADR 2.3 veľká

1,20 €
 
Vrátane dane
Kód 6698+

Nálepka ADR 2.3 toxické plyny
Rozmer: 300x300mm
Hmotnosť: 0,02kg

čo znamená:

jedovaté plyny

Bezpečnostné označenie :

Nebezpečenstvo otravy.
Prepravný kontajner môže byť veľkým tlakom.
Môže spôsobiť popáleniny a/alebo omrzliny.
Teplo spôsobí, že prepravný obal môže prasknúť.

>