Reflexná samolepka ADR 3 (UN1203) malá

0,30 €
 
Vrátane dane
Kód 8264+

Nálepka ADR 3 Horľavá kvapalina 100×100 UN1203 Benzín

Význam:

Horľavé kvapaliny UN 1202 Plynový olej (nafta, motorová nafta)

Charakteristiky nebezpečenstva :

  • Nebezpečenstvo požiaru.
  • Nebezpečenstvo výbuchu.
  • Teplo môže spôsobiť explóziu prepravnej nádoby.

Jednotka množstva: ks