Reflexná samolepka ADR 4.1 veľká

2,80 €
 
Vrátane dane
Kód 6699+

Nálepka ADR 4.1
Romer: 300x300mm
Hmotnosť: 0,02 kg

čo znamená:

Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené výbušné< /p>

Bezpečnostné označenie:

Nebezpečenstvo požiaru.
zapálenie horľavých alebo výbušných, teplo a plameň efekt.
Őnreaktiv môže zahŕňať, ktorý má tendenciu exotermný rozklad:
tepla alebo iných materiálov (napr. kyselinami, zlúčeninami ťažkých kovov, amíny), ktoré sú v styku s alebo na trenie alebo vibrácie. V tomto prípade môže nastať škodlivé alebo horľavé plyny, gőzökkeletkezhetnek alebo samovznietenie.
Teplo spôsobí, že prepravný obal môže prasknúť.
V znecitlivené výbušniny explodovať, ak znižuje množstvo érzéketlenítőszer.

ADR 4 Horľavé tuhé látky plast

ADR Držiak štítku zaistený proti vypad.