Startovacie káble 600A 4m

13,40 €
 
Vrátane dane
Kód 13420

Popis produktu
Štartovacie káble návod na použitie. Čierny kolíček zapojte na záporný (-) pól a červený kolíček na kladný (+) pól autobatérie. Inštrukcie: Obe autobatérie musia mať rovnaké napätie. 1. Naštartujte auto z ktorého chcete viesť napätie. 2. Pripojte červené štipce na kladné (+) póly oboch batérií tak, aby sa nedotýkali iných častí vozidiel. 3. Pripojte čierne štipce na záporné (-) póly batérií tak, aby sa nedotýkali červených štipcov. 4. Pokiaľ je to možné, nechajte vozidlo z ktorého chcete viesť napätie ísť na vysokých otáčkach. 5. Ak vozidlo nenaštartuje do 10 sekúnd, počkajte minútu a skúste to znova 6. Potom, čo vozidlo naštartovalo najprv odpojte záporné póly a až potom kladné. Majte na pamäti, že sa kladné póly kolíčkov nesmú dotknúť záporných. Červené štipce sa nesmú dotknúť kovových častí vozdila. Štartovací prúd: 600A Dĺžka: 4m