Visiaci zámok s alarmom

7,60 €
 
Vrátane dane
Kód 7604+

Bezpečnostný alarm zámku

Návod na použitie

Ak chcete nainštalovať zámok, vložte kľúč, otočte v smere hodinových ručičiek a odstráňte svorku.

Vymeňte svorku tak, aby drážka v nej bola na rovnakej strane ako zámok.

Po zaznení zvukového signálu otočte kľúčom späť a vyberte ho. Po 15 sekundách bude alarm pripravený.

Ak zámok zistí pohyb dvakrát počas 5 sekúnd, spustí alarm. Päťsekundové oneskorenie umožňuje odomknutie zámku kľúčom bez spustenia alarmu.

Alarm zaznie v 10-sekundových intervaloch, a to aj pri nepretržitom trasení a pohybe.

Alarm je možné resetovať 35 sekúnd po jeho zastavení.

p>

Pozor

Ak chcete svorku použiť ako bežný visiaci zámok, umiestnite svorku tak, aby sa drážka nachádzala na opačnej strane ako zámok . Používajte ako bežný visiaci zámok na pohybujúcom sa vozidle alebo zariadení. Budík nastavte do pohotovostného režimu až po jeho zastavení.

Výmena batérie

>

Ak chcete vymeniť batérie, odskrutkujte dve skrutky pod objímkou. Odstráňte kryt a potom vymeňte batérie (6xA76/LR44 1,5 V). Dbajte na to, aby ste batérie vložili so správnou polaritou a nasadili kryt. Batéria vydrží pri bežnom používaní približne 2 roky.