CMR listy 5 stranové

0,15 €
 
Vrátane dane
Kód 00278

CMR nákladný list 5-listový< /h2>

CMR je nákladný list. Je to dokument, ktorý pripravila spoločnosť, ktorá vám doručila vozidlo; tj externá dopravná spoločnosť. Potvrďte podpisom, že ste dostali vozidlo.

 

Prevedenie Sada

Papier Samoprípis

Rozsah 5 listov

Spracovanie Lepené v hlave snap-outom

Formát A4

 

Skratka CMR označuje dohodu, ale niektorí ju mylne využívajú aj na označenie samotného nákladného listu. Ten sa využíva hlavne v rámci logistiky, pri cezhraničných prepravách, a to vtedy, keď je minimálne jedna krajina súčasťou CMR.

Formulár má slúžiť ako určitý doklad o priebehu prepravy. Zhotovuje sa obvykle v troch kópiách. Čiernobiele kópie sú určené pre ďalších dopravcov (na uľahčenie celej logistiky) alebo colnice.

 

Nákladný list je zložený z troch častí:

  • červená časť v liste je určená pre odosielateľov,
  • modrá slúži príjemcovi,
  • zelená je pre dopravcov.

Ako vyplniť CMR?

Existujú tri kópie: doklad o prijatí, ktorý je vrátený odosielateľovi (napr.: ADESA), doklad o doručení, ktorý je pre dopravcu (dopravná spoločnosť) a tretia kópia je pre príjemcu, pre vás.

Musí zahŕňať

CMR musí obsahovať:

 

• Meno a adresa odosielateľa. (V tomto prípade to je ADESA)

• Meno a adresa príjemcu (podľa faktúry). Ako kupujúci je to vaša spoločnosť.

• Adresa, na ktorej bol tovar vyzdvihnutý, ako aj dátum (+ pečiatka z parkoviska).

• Konečné miesto určenia vozidla. (tj: ak dopravná spoločnosť dodáva vozidlo)

• Meno a adresa dopravcu a registračná značka nákladného auta, na ktorom bude vozidlo prepravované.

• Značka, model, číslo podvozku a registračná značka vozidla.

• Toto pole je určené dopravnej spoločnosti. Skontrolujte, či je vyplnený dátum.

• Dátum vyzdvihnutia a pečiatka miesta vyzdvihnutia

• Pečiatka dopravnej spoločnosti, registračná značka vozidla a podpis vodiča.

• Dátum, pečiatka a podpis príjemcu.

Pred odoslaním vždy formuláre CMR kontrolujte. Neexistuje žiadny nastavený formát pre CMR, takže počet políčok sa môže líšiť.

Upozornenie: Neuznávame ako cieľovú destináciu "medzinárodnú" alebo "bude potvrdenú".

Keď dostanete vozidlo, je zodpovednosťou dopravcu (tj prepravnej spoločnosti), aby zaistil správnosť CMR a správne zaznamenanie stavu vozidla. Výsledok týchto kontrol musí byť zahrnutý do CMR.

Zákonné

Toto všetko sa vyžaduje podľa článku 5 a článku 6 Dohovoru o zmluve o medzinárodnej cestnej preprave tovaru (Ženeva 19. mája 1956), a dodatok k protokolu z roku 1978.

Zapamätajte si!

Už nemusíte nahrávať CMR, keď si objednáte prepravu až priamo k sebe. Pole pre nahranie CMR teda v tomto prípade už nie je viditeľné v časti „Môj účet“. Vo všetkých ostatných prípadoch, ho stále musíte nahrať!

Nemôžete osobne vyzdvihnúť španielske a talianske autá. Je potrebné, aby ich vyzdvihla prepravná spoločnosť, pretože oficiálna prepravná zmluva pre nákladný list od Predávajúceho hovorí o povinnosti zrušiť registráciu týchto vozidiel a uvoľniť originálne dokumenty o vozidle.

Pre bezpečné uloženie dokumentov používajte držiak na dokumentov.