Hasiaci prístroj do auta 2 kg

27,20 €
 
Vrátane dane
Kód 9904

Hasiaci prístroj do auta 2 kg
je vhodný najmä ako hasiaci prístroj pre nákladné automobily, ale možno ho použiť aj v domácnosti, v pivnici alebo na chate. Práškový hasiaci prístroj sa používa tam, kde sa nesmie nasiaknuť vodou alebo penou. Je možné s ním hasiť zariadenie do 1000 V zo vzdialenosti najmenej 1 m. Hasiaci prístroj je vybavený manometrom a držiakom pre ľahké upevnenie. Odporúčané použitie: osobný automobil, dodávka Súčasťou dodávky je aj držiak hasiaceho prístroja. TECHNICKÉ PARAMETRE: - HASIACI PRÍSTROJ JE URČENÝ NA HASENIE POŽIAROV.

Technický popis
Hasiaca schopnosť: 8A/ 55B/C

Množstvo hasiva: 2 kg

Teplotný rozsah: -30°C + 60°C

Prevádzková teplota: -30 °C až +60 °C

Celková hmotnosť: 3,65 kg

Hasiaci prístroj je vyrobený v súlade s platnými európskymi normami rady EN3 Výroba a servis v systéme ISO 9001 Spĺňa požiadavky smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES Nariadenie Súčasťou dodávky je aj držiak hasiaceho prístroja.