Hasiaci prístroj práškový 6 kg s revíziou (P6 43A/223B/C)

32,45 € 35,00 €
 
Vrátane dane
Kód 9907

ČERVINKA práškový hasiaci prístroj 6 kg P6  (43A/223B/C)
Prečo si kúpiť hasiaci prístroj?

Hasiaci prístroj je jedným z najdôležitejších hasiacich nástrojov. Prenosný práškový hasiaci prístroj s hmotnosťou 6 kg je pravdepodobne najžiadanejším typom hasiaceho prístroja, ktorý je možné použiť takmer kdekoľvek.

Jeho < strong>najčastejšie umiestnenie je v domácnostiach, obchodoch, továrňach, firmách, nákladných automobiloch a prakticky vo všetkých prevádzkach.

Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Práškový hasiaci prístroj 6 kg 43A spĺňa svojimi hasiacimi schopnosťami požiadavky vyhlášky o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb. Stručne povedané, pre majiteľov nových rodinných domov je povinnosťou vybaviť stavbu práškovým hasiacim prístrojom s minimálnou hasiacou schopnosťou 34A av budovách a garážach je nutné inštalovať aspoň jeden hasiaci prístroj s výkonom 183b.


Hasiaci prístroj sa dodáva s revíziou, a preto je vhodný na kolaudáciu nového rodinného domu.

Čas výroby a ďalšie dôležité údaje nájdete vyryté na spodnej strane prístroja.

 

Čo stojí za to vedieť o hasiacich prístrojoch?

Je určený predovšetkým na hasenie požiarov triedy A B a C.


Zariadenie je pod stálym tlakom, ktorý je možné sledovať na zabudovanom manometri. Funkčnosť hasiaceho prístroja si tak môžete jednoducho skontrolovať sami.

Nástenný držiak je určený pre hasiaci prístroj s hmotnosťou 4/5/6 kg, ktorý slúži na upevnenie hasiaceho prístroja na stenu. Je vhodný najmä do chodieb, skladov alebo garáží rodinných domov.

Prístroje, ktoré nie sú viditeľné zo všetkých strán chodby alebo miestnosti, musia byť označené piktogramom.

Minimálna doba činnosti hasiaceho prístroja je 12 sekúnd.

Hasiaca hadica je vybavená magnetom pre ľahšiu manipuláciu.Pre bezpečnú prepravu je poistka hasiaceho prístroja pred prepravou prelepená lepiacou páskou.


Lepiaca páska musí byť po otvorení obalu odstránená.


Ide o najpredávanejší typ hasiaceho prístroja, použiť sa dá prakticky kdekoľvek. Jeho najčastejšie umiestnenie je v rodinných domoch, obchodoch, továrňach, firmách, nákladných automobiloch a prakticky vo všetkých prevádzkach.

Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m.

Dodávame vrátane štandardného držiaka na stenu.

Prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znovu naplniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile.