Reflexná samolepka ADR 2 malá

0,20 €
 
Vrátane dane
Kód 5836+

Nálepka ADR 2 horľavé plyny
Rozmer: 100x100mm
Hmotnosť: 0,02 kg

čo znamená:
horľavé plyny
Bezpečnostné označenie:
Nebezpečenstvo požiaru.<
Nebezpečenstvo výbuchu.
Prepravný kontajner môže byť veľkým tlakom.
Nebezpečenstvo udusenia.
Môže spôsobiť popáleniny, omrzliny.
Teplo spôsobí, že kontajner dopravník môže prasknúť.

< /p>

Nálepka ADR 2 horľavé plyny 300x300mm

ADR 2 Horľavé plyny plast p>

ADR Držiak štítku zaistený proti vypad.