Reflexná samolepka ADR 4.2 veľká

1,80 €
 
Vrátane dane
Kód 6696+

Nálepka ADR 4.2
Rozmery: 300x300mm
Hmotnosť: 0,02kg

čo znamená:
látky samozápalné
Bezpečnostné označenie:
existuje nebezpečenstvo požiaru v dôsledku samovznietenia , ak je prepravný kontajner poškodený alebo ak je obsah vyliala.
Voda môže reagovať pomerne ambiciózne.