Reflexná samolepka Angles Morts

2,40 €
 
Vrátane dane
Kód 0241+

Nálepka ANGLES MORTS - upozornenie na mŕtvy uhol pre nákladné vozidlá

Veľkosť: 25 x 17 cm

Jednotka množstva: kus

Od 1.1 .2021 platí vo Francúzsku pre všetky vozidlá nad 3,5 tony povinnosť mať na určených miestach označenie, napríklad nálepky, upozorňujúce na zóny mŕtvych uhlov v ktorých vodiči takých vozidiel nevidia chodcov, cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky.

Znázornenie polohy značiek na vozidle:

  • značenie musí byť na motorovom aj prípojnom vozidle;
  • všetky značky na vozidle musia byť umiestnené v predpísanej výške meranej od zeme: minimálne 0,90 a maximálne 1,50 m;
  • v prednej časti vozidla budú umiestnené na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti do jedného metra od prednej časti vozidla, pri návesoch je vzdialenosť od jedného metra za čapom prípojného vozidla;
  • v zadnej časti vozidla bude značka umiestnená napravo od stredovej osi.

Vyhláška neudáva, akým spôsobom majú byť značky pripevnené k vozidlu, môžu preto byť prilepené, prinitované alebo nalakované priamo na karosérii vozidla. Musí však byť viditeľné za všetkých okolností a súčasne nesmie obmedzovať viditeľnosť regulačných tabuliek a značiek vozidla, svetelných a signalizačných zariadení a nesmie zasahovať do zorného poľa vodiča. Značenie tiež nesmie byť umiestnené na sklenených častiach vozidla.

Pre motorové vozidlá sú povinné tri samolepky, v prípade súpravy vozidiel bude mať každé z vozidiel (motorové aj prípojné) dve bočné značenia (na ľavej a pravej strane) a na zadnej strane, teda u ťahača s jedným prípojným vozidlom sa jedná o šesť samolepiek.

Špeciálne prípady a výnimky

Motorové vozidlá a ťahané vozidlá, u ktorých technicky nemožno splniť požiadavku na predpísanú výšku označenie meraný od zeme, budú značky umiestnené v najbližšej možnej polohe horného limitu, nie však vyššej ako 2,10m. Vozidlá so systémami priameho videnia v spodnej časti dverí alebo sklenenými dverami sú vybavené značkami umiestnenými vo vzdialenosti od prednej časti vozidla, čo najbližšie k predpísanej vzdialenosti s toleranciou 10 stôp. Od vzdialenosti 3 m je možné upustiť, ak konštrukcia vozidla neumožňuje umiestnenie značiek tak, aby neboli umiestnené na jeho sklenenej časti. , valníky, odnímateľné korby s ramenami a pod. Tieto vozidlá majú označenie umiestnené na zadnej strane v rámci možností. Rovnako kritériá pre umiestnenie bočných značiek neplatia pre ťahané vozidlá, pri ktorých je to technicky nemožné a značky budú umiestnené v polohe, ktorú ich konštrukcia umožňuje. Motorové a ťahané vozidlá, u ktorých je preukázaná nemožnosť inštalácie značiek v dôsledku ich konštrukcie, majú výnimku z povinnosti značenia mŕtvych uhlov na bokoch a/alebo v zadnej časti.